Het nut van een virusscanner is tegenwoordig iedereen wel duidelijk. Echter, met breedband Internet (kabel of ADSL) staat de verbinding met de buitenwereld steeds vaker "open", waardoor er allerlei nieuwe gevaren ontstaan.

Zo kunnen kwaadwillenden uw PC gebruiken om uit uw naam spam (ongevraagde E-mail) te versturen of kunnen zij uw PC gebruiken om illegale software te verspreiden. Ook kunnen zij het systeem doorzoeken naar wachtwoorden of creditcard gegevens...
Het is dus een goede zaak om de PC zo veel mogelijk te beveiligen tegen dit soort praktijken. Ongetwijfeld klinken termen als cookies, spyware, firewall, etc. bekend in de oren. Maar wat is het? Hoe werkt het? Wat kost het?

Gelukkig is er heel veel software gratis te verkrijgen of tegen een kleine vergoeding. Zo ook een opsomming c.q. checklist van wat wenselijk is...

Kijk hiervoor op de speciale website van Microsoft